Aktuellt

 • Kundtjänst under sommaren

  Nu under sommaren har vi begränsat med personal på plats, så det kan dröja lite innan ni får hjälp med era ärenden. Men vi svarar och hjälper till så fort vi kan.Tänk på att in- och utflyttningar ska anmälas minst 5 dagar innan det ska ske. Trevlig sommar!
  Läs mer
 • Höjning från 1 januari 2024

  Vi kommer tyvärr behöva höja avgifterna med ca 5% från och med 1 januari 2024. Detta innebär en höjning på ca 29 kr/mån för en normal villa (16A) och ca 10 kr/mån för en lägenhet.Anledningen till höjningen är till stor del att vi i vår tur fått en avgiftsökning från regionnätet (Ellevio), samt att mycket övrigt också stigit rejält i pris sista året.
  Läs mer
 • Öppettider under jul och nyår

  Under v 52 och v1 kommer vi enbart ha telefontid 08:00-11:30, förutom 5/1-24 då vi har helt stängt.Tänk på att anmäla i god tid om du ska flytta.Vi önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!
  Läs mer
 • Elstöd för november-december 2022

  Nu är det snart dags för elstöd till privatpersoner. Även denna gången är det Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningen.Elstödet till privatpersoner ska lämnas för el som förbrukats under november-december 2022, med 126 öre per kilowattimme. Elstödet utgår för 80 procent av den uppmätta förbrukningen. Den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 får ersättningen.
  Läs mer
 • Elstöd till företag

  Från den 30 maj kan företag ansöka om elstöd via Skatteverkets sida. Vilken förbrukning ni har haft under perioden ni kan söka elstöd för hittar ni enklast på era fakturor eller via Mina sidor, där ni kan logga in med BankID eller lösenord.
  Läs mer
 • Elstöd till hushåll (privatpersoner)

  Alla våra hushållskunder som använt el under perioden 1 oktober 2021 och 30 september 2022 och har ett elnätsavtal med oss för konsumentändamål har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättningen.Hur mycket du får i ersättning baseras på din elförbrukning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022. För våra kunder uppgår stödet till 50 öre per kilowattimme (kWh). För en villa med 20 000 kWh i förbrukning under denna period blir stödet 10 000 kronor. Du kan se vad du har förbrukat via Mina sidor, välj Förbrukning och fyll i den period det gäller.
  Läs mer
 • Nya elnätspriser från 1 januari 2023

  Den 1 januari 2023 höjer vi våra elnätspriser. Prisökningen har sin främsta förklaring i ökade kostnader för anslutningen/abonnemanget mot Ellevios regionnät, samt att de kraftigt ökade elpriserna påverkar kostnaden för överföringsförlusterna.För en normal lägenhetskund så blir höjningen ca 26 kr/månad och för en normal villa på 16A ca 89 kr/månad. 
  Läs mer
 • Elpriskompensation för mars

  Regeringen har beslutat om en förlängning av elpriskompensationen för mars månad. Tidigare i år införde regeringen, med anledning av de höga elpriserna, en elpriskompensation för december 2021, januari och februari 2022 som avsåg kompensation till hushåll i hela Sverige. Vi som elnätsföretag har fått uppgiften att hantera återbetalningen till kunderna. Den kommer ske genom ett avdrag på nästa faktura.
  Läs mer
 • Kabelprojektet på Storhöjden

  Nu är grävningen på baksidan Storhöjden snart inne på slutspurten. Det är lite mindre än 400 m kvar ner till nätstationen innanför industriområdet vid FINMEK längs Åsenleden. Arbetet flyter på bra men det är fortfarande svårgrävt och stenigt.....
  Läs mer
 • Nu är kommunens 3 laddplatser för elbilar i drift.

  De finns vid Kalhyttan, på baksidan av kommunhuset samt vid "Prippen" där kommunens fastighet- och VA verksamhet håller till.
  Läs mer
 • Så fungerar elpriskompensationen

  På grund av vinterns höga elpriser har riksdagen bestämt att det ska delas ut ett ekonomiskt stöd för december , januari och februari till de hushåll som använt mest el. Vi som elnätsföretag har fått uppgiften att hantera återbetalningen till kunderna.
  Läs mer
 • Uppdatering av Mina sidor

  Vi uppdaterar nya Mina sidor. Alla sidor kommer få en mer enhetlig och användarvänlig navigering som fungerar bra så väl i desktop, läsplatta eller i mobil.På Mina sidor kan du se din elförbrukning, fakturor, avtal och dokument. Samt göra en flyttanmälan eller skicka frågor till oss på kundtjänst.
  Läs mer
 • Nya elmätare

  Nu under våren 2022 kommer vi påbörja arbetet med att byta ut alla elmätare i vårt nätområde.
  Läs mer
 • Nya elnätspriser fr.o.m. 1 januari 2022

  Vi kommer höja avgifterna med ca 3,3% fr.o.m. 1 januari 2022. Detta innebär en höjning på ca 20 kr/mån för en normal villa (16A) och ca 7 kr/mån för en lägenhet.Anledningen till höjningen är till stor del att vi i vår tur fått en stor avgiftsökning från regionnätet (Ellevio).
  Läs mer
 • Vi byter anvisningsleverantör

  Fr.o.m. 1 september är vår anvisningsleverantör Näckåns Energi AB.
  Läs mer
 • Fortsättning på kabelprojektet på Storhöjden

  Nu är vi igång med grävningen på Storhöjden igen efter vintern. Vi fortsätter nu ner längs huvudvägen norr om toppen och ner till den nya nätstation vid "Långlia". Efter det så fortsätter vi ner mot tätorten igen efter att vi gjort klart lite avstickare/service grävningar intill några fastigheter längs huvudsträckan.
  Läs mer
 • För- och färdiganmälan på webben

  Från och med nu erbjuder vi elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu Detta är en kostnadsfri webb-baserad tjänst med smidigare hantering av ärenden och minskad pappershantering. Dessutom får alla inblandade mejl- och/eller sms-avisering vid uppdateringar på ärendet vilket ger kortare handläggningstider.
  Läs mer
 • Mina sidor är igång

  Nu fungerar Mina sidor även för våra kunder som inte har Mobilt BankID. Nedan kommer en kort beskrivning över hur man loggar in första gången.
  Läs mer
 • Extra avgifter på mars fakturan

  Alla elnätsföretag måste ta ut tre statliga avgifter av sina kunder. Dessa avgifter är elsäkerhetsavgiften, nätövervakningsavgiften och elberedskapsavgiften.Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets verksamhet, nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet och slutligen så ska elberedskapsavgiften täcka Svenska kraftnäts kostnader.
  Läs mer
 • Mina sidor

  Nu har vi äntligen fått "Mina sidor" att fungera för de som har mobilt bank-id.I och med bytet till ett nytt kundinformationssystem så har tyvärr inte vår systemleverantör fått "Mina sidor"  att fungera som det var tänkt, men utveckling pågår för att ni som kund även ska kunna logga in med användarnamn och lösenord.Mer info kommer när det är klart.
  Läs mer
 • Information om kundbesök

  Under pågående pandemi håller vi kontoret stängt för besök.Ni når vår kundtjänst på telefon: 0590-61362 måndag-fredag 07:45-11:45 eller via mail: kundtjanst.energinat@filipstad.se.
  Läs mer
 • Byte av kundstödssystem

  Nu är det nya kundstödssystemet i drift. Vad innebär detta för dej som kund?
  Läs mer
 • Nya Elnätspriser från och med 1 Januari 2021 

  AvgifterVi kommer behöva höja avgifterna med ca 4 % från och med 1 jan 2021. Detta innebär en höjning på ca 19 kr/mån för en normal Villa (16A) och ca 7 kr/mån för en Lägenhet.Anledningen till höjningen är till stor del att vi i vår tur fått en stor avgifts ökning från regionnätet (Ellevio). Nya prislistor kommer läggas ut här så fort vi räknat igenom alla enskilda tariffer.  
  Läs mer
 • Nu är kabelprojektet igång på Storhöjden

  Nedgrävning av kablar som ersätter luftledningarna vid Storhöjden norr om Filipstads tätort.Projektet utförs av Filipstad Energinät och är ett samförläggningsprojekt ihop med Ip-Only som vill få med fiber i området samtidigt.Vi har nu tagit oss ner från Big Hill och hela vägen ner till Vattenverket (i slutet på 2020), Under våren 2021 har vi spänningsatt nätstationerna och fortsatt grävningen ut till kunderna på toppen av storhöjden samt kommit ner en bit på huvudsträckan norr om toppen/restaurangen(Fre. 2021-07-09)
  Läs mer
 • Byte av kundsystem

  Vi kommer att byte kundsystem under oktober-november. Detta innebär bl.a. att november fakturan blir något försenad. Det blir även en förändring av Mina sidor. Mer information kommer löpande.
  Läs mer
 • Viktig information!

  Vi har fått information om att många av våra elnätskunder fått en faktura från sitt elbolag där det saknas förbrukning på fakturan alt. så har det blivit debiterat efter preliminära värden.Vänligen kontakta elhandelsbolaget i första hand när det gäller frågor om den fakturan och hur de hanterar det. Vi skickar avläsningar till alla elbolag vid varje månadsskifte. Tyvärr blev detta försenat vid månadsskiftet mars-april p.g.a. tekniska problem.Har ni andra frågor och ärenden, är ni självklart välkomna att kontakta oss på Filipstad Energinät.
  Läs mer
 • Information om kundbesök

  Under pågående pandemi håller vi kontoret stängt för besök. Ni når vår kundtjänst på telefon: 0590-61362 måndag-fredag 07:45-11:45 eller via mail: kundtjanst.energinat@filipstad.se.
  Läs mer
 • Byte av elmätare

  I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut sina elmätare innan år 2025. Arbetet kommer ske i flera etapper under kommande år.Vi påbörjar ett pilotprojekt under våren 2020, med att byta ut elmätarna på Storhöjden först , där ca 30 kunder berörs. Innan bytet kommer alla kunder bli kontaktade av vår personal.Vi kommer lägga ut mer info om aktuella mätarbyten här framöver.
  Läs mer
 • E-faktura - ett miljövänligt alternativ

  Du vet väl om att du via din internetbank, kan anmäla att du vill ha din faktura som e-faktura? Med e-faktura i banken slipper du registrera ocr-nummer, belopp och övriga uppgifter.
  Läs mer
 • Oförändrade tariffer

  avseende 2020
  Läs mer
 • Öppettider

  Under jul och nyår
  Läs mer
 • Varför får jag två fakturor?

  Du har två avtal, ett för elnät och ett för elhandel.
  Läs mer
 • Tariffhöjning fasta avgifter 2019

  Med anledning av höjda avgifter till regionnät, så höjer Filipstad Energinät AB de fasta avgifterna för våra kunder från och med 2019-01-01. De rörliga avgifterna är oförändrade.
  Läs mer
 • Första fakturan

  Inom kort kommer din första elnätsfaktura som avser förbrukningen under oktober månad, direkt från oss. Tidigare var det Göta Energi som fakturerade den avgiften på uppdrag av oss.Din elhandelsfaktura kommer som vanligt från din elleverantör.Om du vill få fakturan på annat sätt än i brevlådan, kan du kika på våra olika fakturaalternativ under fliken "För kunder".
  Läs mer
 • Ändrad tidplan gällande kundtjänst och fakturering

  På grund av omständigheter utanför vår kontroll, är vi dessvärre tvungna att flytta fram vårt övertagande av kundtjänst och fakturering till november månad, i stället för som tidigare meddelat under oktober. Vi beklagar detta!
  Läs mer
 • Vår nya hemsida!

  Välkommen till vår nya hemsida, www.filipstadenerginat.se. Här kan du läsa information om oss, lagar och regler, samt få en del nyttiga tips.
  Läs mer
 • Vi flyttar hem vår kundtjänst och fakturering

  Vi på Filipstads Energinät AB är ditt lokala elnätsföretag. För att kunna ge dig den bästa kundservicen och finnas lokalt flyttar vi hem vår kundtjänst och börjar fakturera dina nätavgifter från Filipstad med start i oktober.
  Läs mer

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991