Ändrad tidplan gällande kundtjänst och fakturering

På grund av omständigheter utanför vår kontroll, är vi dessvärre tvungna att flytta fram vårt övertagande av kundtjänst och fakturering till november månad, i stället för som tidigare meddelat under oktober. Vi beklagar detta!

Kundtjänst/Fakturor Detta innebär att du kommer att få även oktoberfakturan från Göta Energi. De kommer att svara på dina frågor gällande fakturor för elnät även under oktober månad. Från och med fakturan i november är det vår kundtjänst som svarar på frågor om elnätsfakturan och din elleverantör som svarar på frågor om elhandelsfakturan.

Har du idag Göta Energi som elleverantör?
Göta Energi AB fortsätter som vanligt att fakturera din elförbrukning. Den enda skillnaden blir att elnätsavgiften flyttas till den faktura som du kommer få från oss.

Har du idag någon annan elleverantör?
Din elleverantör fortsätter att fakturera din elförbrukning precis som tidigare. Den enda skillnaden blir att din elnätsfaktura kommer från oss och inte från Göta Energi AB med start i november.

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991