Om Filipstad Energi

I vårt dotterbolag, Filipstad Energi AB, producerar vi förnyelsebar energi i våra vattenkraftverk.

Vi är stolta över att kunna producera miljövänlig, hållbar elenergi lokalt i Filipstad.

Filipstad Energi äger två kraftstationer i Filipstad: Laxöringen, vilken är belägen vid Skillerälven i centrala staden och Storbron, belägen vid Storbrohyttan. Total årsproduktion är cirka 2,5 GWh.

Laxöringen

Elproduktionen startade redan år 1887 i ett kraftverk som låg norr om Skillerälven, vid nuvarande stadsparken.

1913-1914 hade energibehovet ökat och den nuvarande kraftstationen i kv. Laxöringen byggdes. De första 100 åren var denna utrustad med två Francisturbiner tillverkade vid Finnshyttan. Dessa gav en sammanlagd effekt av 240 kW.

2014 byttes dessa maskiner ut till en större turbin, levererad av Hydrorohm i Tjeckien. Effekten på denna maskin är 400 kW och vi producerar cirka 2 500 000 kWh elenergi i denna kraftstation. Det motsvarar årsenergibehovet för cirka 125 hus.

Storbron

Vid Storbrohyttan finns vårt andra vattenkraftverk, Storbron.

Storbron är en historisk miljö där vattenkraften utnyttjats sedan 1500-talet, med en damm för hyttans behov.

Numera fyller dammen behovet av att reglera vattenflödet till Laxöringen och att försörja Storbrons kraftverk med vatten, samt för att hålla en rimlig vattennivå i Lersjön.

I kraftverket finns en maskin med en uteffekt på 40 kW med en årsproduktion på 300 000 kWh, vilket motsvarar årsenergibehovet för cirka 15 hus.

För närvarande står produktionen vid denna anläggning stilla i väntan på renovering av både maskin och byggnad.

Filipstad Energinät AB, Box 150, 682 24 Filipstad

Besöksadress: Konsul Lundströms väg 4 Telefon: 0590‑613 62 E‑post: kundtjanst.energinat@filipstad.se Organisationsnummer: 556517–4991